துப்பாக்கி

விஜய் -ன் துப்பாக்கி

விஜய், மும்பையில் பணியாற்றும் ஒரு நேர்மையான போலீஸ் அதிகாரி.ரவுடிக்கு ரவுடி,தீவிரவாதிக்கு தீவிரவாதம் என , சட்டம் செல்லுபடியாகாத ஒரு நகரில் தர்மத்தை  காக்க போராடும் வழக்கமான் ஒரு நாயகன்.

தொடர்ந்து துப்பாக்கி விமர்சனம் படிக்க கிளுக்குங்கள் இங்கே..

                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary