வாசகம்.


அரிய சாதனைகள் அனைத்தும்  வலிமையினால்

செய்யப்பட்டவை அல்ல;

விடாமுயற்சியினால் தான்.
-சாமுவேல் ஜான்சன்.


                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary