சிற்பம்.

சிற்பம் சிரித்து
பேசுமோ !!!!!!!
மறைந்து போன என்னவள்
பேசுகிறாள்.…
செதுக்கிய சிற்பி நான் என்பதால்
என்னுடன் மட்டும் ,
சில நிமிடங்கள்
மௌனமாய்...

                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary