கனவாய் காதல்.காதல் படம் பார்த்துவிட்டு
கற்பனையில்,
நாயகனாக நானும்!
நாயகியாக நீயும்......

உன் வித விதமான புன்னகை எல்லாம்...
கவிதைகளாய்!
நீ பறித்து சூட
பூத்திருக்கிறது
என்னுள் காதல்!


                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary