நலமாய் வாழ்ந்துவிடு மனமே..!!!


நலமாய் வாழ்ந்து விடு மனமே..!!! மனசே சற்று ஓய்வெடு..!!!உஷ்..கவனமா கேளுங்க...
நான் உங்களை காதலிக்கிறேன்

என்ன பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும்
ஒரு உம்ம்ம்மா...v


                                                                                                                                                               
                           
Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ] Buzz இல் பின்தொடர்க
 Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines Add to My AOL Add to Pageflakes Powered by FeedBurner Add to fwicki Add to The Free Dictionary